Hang Đầu Gỗ Vịnh Hạ Long

Du lịch Vịnh Hạ Long bạn nên đến những địa điểm này

Vịnh Hạ Long được Unesco công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Nơi chứa đựng những dấu tích quan trọng của quá trình hình thành và phát triển lịch sử trái đất; là cái nôi cư trú của người Việt cổ, và còn là tác phẩm nghệ thuật tạo hình vĩ đại […]