Diện tích phòng:           –   Hướng phòng :

Phòng có loại 02 giường đơn

Phòng dành cho 2 khách