Diện tích phòng khoảng 24m2, không có hướng

Diện tích: 24 m2
Hướng: không có hướng
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 singles
Có thể kê thêm tối đa: 0 giường phụ