Phòng có diện tích 90m2, hướng cảnh quang nhìn về dòng Thu Bồn, dành cho 02 khách người lớn

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 double