Phòng có diện tích khoảng 37-43m2, hướng sông hoặc thành phố