Phòng có diện tích 100m2, hướng cảnh quang hồ bơi và sông Thu Bồn, dành cho 02 khách người lớn

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 double
Có thể kê thêm tối đa: 1 giường phụ