Phòng có diện tích khoảng 53m2, hướng thành phố hoặc hướng sông tùy phòng.