Phòng có diện tích khoảng 91m2 hướng sông hoặc hướng thành phố