Diện tích phòng khoảng 87m2, hướng thành phố hoặc hướng vườn, hoặc hồ bơi