Diện tích phòng khoảng 61m2, hướng thành phố hoặc vườn hoặc hồ bơi