Diện tích phòng khoảng: 32 – 35m2
Hướng: thành phố

Diện tích: m2
Hướng:Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 double
Có thể kê thêm tối đa: 0 giường phụ