Diện tích khoảng: 40m2
Loại giường: 01 giường đôi và 01 giường đơn/ 3 giường đơn
Hướng: phố

Diện tích: 40 m2
Hướng: phố
Phòng dành cho 3 người
Phòng có nhiều giường đơn
Có thể kê thêm tối đa: 0 giường phụ